i

Henkilökohtaisia aikaulottuvuuksia – Kuvapäiväkirja
Personal Time Dimensions – Diary
2019
Mixed media